Svislé hodiny

Svislé hodiny lze pořídit na specielně postavené zídce nebo na stěně domu. V prvním případě lze zídku při její stavbě přesně zorientovat k některé světové straně, nejlépe k jihu. V druhém případě můžeme využít některou ze zdí, jejíž azimut nám nejlépe vyhovuje.

Pro ilustraci hodin na specielně postavené zídce - viz níže - jsem použil hodiny zhotovené ateliérem Hélios Jean Michel Ansela. V jejich horní části jsou vlastní hodiny s dělením hodinových čar po půlhodině. Ve spodní části je tzv. kalendárium. Díky terčíku (nodus) na konci tyčky lze z polohy jeho stínu mezi křivkami pro vstupy do jednotlivých zvířetníkových znamení odečíst přibližné datum.

Sluneční hodiny orientované k jihovýchodu

Jiným příkladem může být památník vytvořený z dílu Berlínské zdi. Kromě základních údajů o této zdi obsahuje v horní části i sluneční hodiny, které navíc odpočítávají čas od zrodu do pádu Berlínské zdi. Foto Arnold Zenkert.

Sluneční hodiny na památníku Berlínské zdi

Vzhled číselníku závisí na azimutu stěny - otočení od jižního směru. Z azimutu stěny vyplývá i rozsah jejich pracovní činnosti. Příklady hodin pro různé azimuty stěn jsou uvedeny na stránkách.

Pokud chceme aby hodiny pracovaly v letním období během celého dne, použijeme dvoje hodiny na sousedních JV a JZ zdech.

párové hodiny

Jinou možností jak "vyzrát na nevhodný azimut stěny" je část zdi dozdít ve směru požadovaného azimutu. Jeden příklad z Jedousova (PA), druhý z Nespek (BN).

Hodiny v Jedousově
Hodiny v Nespekách

Není však žádný problém navrhnout hodiny pro libovolný azimut. Pro ilustraci konkrétní příklad z Kutné Hory - Sedlce, kde jsou umístěny sluneční hodiny na všech čtyřech obvodových zdech jedné budovy.

SV
JV
JZ
SZ

 

Při volbě výtvarného řešení je nutno nejprve rozhodnout, jak složitý má být číselník:

Příklady hodin s různou složitostí číselníku jsou pro inspiraci uvedeny na stránkách.Následuje pět příkladů, jak lze výtvarně ztvárnit číselník pro shodné stanoviště (v jednom řádku 3 případy vždy pro jedno stanoviště).

Bez ohraničení
V oválu
Ve čtvercovém rámu
Bez rámu
S korekční tabulkou
S grafem časové korekce
Sevřeny kruhem
Bez vnějšího kruhu
Obdélníkové
V půlkruhu
Ve čtverci
Realizovaný
Oválný číselník
Bez oválů
S obdélníkovým rámem

Další příklady jsou uvedeny na stránkách. 
na úvodní stránku