Vodorovné sluneční hodiny

Jak napovídá označení, číselník těchto hodin leží na vodorovné (horizontální) ploše.
Pokud chceme zajistit stékání dešťové vody či tajícího sněhu, zvolíme plochu se sklonem. Hodiny se skloněným číselníkem se někdy nazývají jako inklinační.

se sklonem

Proti svislým hodinám mají vodorovné nespornou výhodu, mohou ukazovat čas po celý den - od východu do západu Slunce. Rozsah činnosti svislých hodin je omezen směrem k ranním a odpoledním hodinám azimutem stěny na 12 hodin.
Je-li svislá zeď orientována k jihovýchodu, jsme na hodinách ochuzeni o odpolední hodiny, na jihozápadní zdi jsme naopak ochuzeni o dopolední hodiny.

Na sloupku Na desce

Vodorovné hodiny můžeme umístit na zem nebo na sloupek. Musíme předem zvážit, z jaké vzdálenosti chceme čas odečítat. V případě hodin umístěných na sloupku k nim pro odečtení času musíme dojít (přistoupit).

Na jiném sloupku, v jiné zemi V Británii

Možnost nákupu sloupků a podstavců 1., 2., 3. je u nás značně omezena. 
na úvodní stránku