O autorovi stránek

Letos (2013) to bude již 24 let, co se o sluneční hodiny zajímám.

Sbírám informace, publikace, články a knihy o slunečních hodinách. Snažím se o popularizaci slunečních hodin a gnómoniky vůbec - formou článků v různých novinách a časopisech, přednášek, pomocí při pořádání výstav a publikováním na webu.

Kromě jiných aktivit v oblasti slunečních hodin jsem spoluautorem knižního vydání katalogu slunečních hodin.

V rámci možností pomáhám při záchraně historických hodin ve (Dvoře Králové, na pedagogické fakultě v Hradci Králové, na zámku Ostrov (KH), a v Moravské Třebové).

Hodiny navržené dle historické předlohy

Sluneční hodiny dle mého návrhu v obci Zámrsk Navrhuji sluneční hodiny a ve spolupráci s potřebnou profesní firmou pomáhám při jejich realizaci. Příkladem jsou výše uvedené hodiny na radnici ve Dvoře Králové, z obce Zámrsk na vedlejším obrázku, starém zámku v Jevišovicích (ZN), v klášteře v Milevsku nebo další na stránce Pořiďte si sluneční hodiny.

Při návrhu výtvarného řešení hodin mi pomáhá rozsáhlá fotodokumentace hodin. Mám vyfoceny hodiny na více než 1.550 stanovištích. Fotografie vyměňuji s dalšími příznivci slunečních hodin.

Mám značné zkušenosti s navrhováním slunečních hodin jako repliky někdejších (třeba již dávno zaniklých) slunečních hodin.

Zúčastňuji se mezinárodních gnómonických soutěží, například soutěže "Stíny času" (anglicky "Shadows of Time", italsky "Le ombre del tempo"), kterou pořádá Italská amatérská astronomická unie s astronomickou observatoří Serafino Zani(ho) v severní Itálii. Soutěž je určena pro tvůrce slunečních hodin a jejím účelem je rozšířit vědomosti o astronomických, historických a uměleckých rysech slunečních hodin. Podněcuje zachování a restaurování existujících slunečních hodin a zhotovování nových. Povzbuzuje k jejich využití při výukových účelech a při rozšiřování astronomických vědomostí.
Řešení hodin na budově ČHMI v Ústí nad Labem bylo ve XII. kole této soutěže oceněno 3. místem.

Ve spolupráci s dalšími příznivci slunečních hodin provádíme katalogizaci slunečních hodin na pevných stanovištích - viz katalogy. Dokladem toho je elektronická verze katalogu slunečních hodin, která je přístupná všem zájemcům na webu a posloužila jako podklad pro knižní vydání katalogu.

adresa pro mailmail / poštovní adresa:

Ing. Miloš Nosek
     Mandysova 1408
     500 12 Hradec Králové
     Česká republika
     mobil: 723 519 719

 

na úvodní stránku