Analematické sluneční hodiny

Analematické hodiny jsou založeny na měření azimutu Slunce. Zpravidla jsou zhotoveny jako vodorovné se svislým stínovým ukazatelem. Azimut ve stejnou hodinu během roku však není stejný. U analematických hodin se toto koriguje přemísťováním stínového ukazatele po analemě. V době slunovratů stojí gnómon v krajních polohách a to v létě v severní části a v zimě v jižní. O rovnodennostech uprostřed. Číselník hodin ve tvaru elipsy vznikne průmětem rovníkových hodin do vodorovné roviny. Ukazatel na přenosných hodinách bývá posuvný. U provedení hodin na zemi bývá buď přenosný s podstavcem ve tvaru trojnožky nebo jako ukazatel slouží pozorovatel sám.

Číselník analematických hodin

Sluneční hodiny na zemi

Hodiny na vodorovné ploše, kdy má pozorovatel určit čas stínem své osoby, lze realizovat buď jako analematické nebo jako vodorovné hodiny. Z hlediska potřebného prostoru jsou náročnější vodorovné. V obou případech se osoba postaví na místo, které mu určí stupnice ležící v ose sever - jih ve středu číselníku. V případě vodorovných hodin jsou na stupnici uvedeny výšky osob (kam si má osoba s příslušnou výškou stoupnout). U analematických hodin jsou na stupnici vyznačena časová období (začátek a konec kalendářního měsíce nebo zvířetníkového znamení). Pro příslušné datum se mění poloha ukazatele.

Stojím jako ukazatel

Fakt, že si pozorovatel svým stínem určí čas, je velmi působivý; uvědomuje si své sepětí s přírodou. Jedna americká firma toho využívá a doporučuje pořízení analematických hodin firmám ať již jako trvalou reklamu nebo na přechodnou dobu - po trvání výstav nebo prezentací. Jako součást číselníku nabízí umístění firemního loga.

Zřejmě nejlevnější variantou analematických hodin jsou namalované na asfaltu či jiném podloží.

malované na zemi

Součástí realizace analematických hodin je jejich vytýčení.

při vytyčování

Jak dokumentují následující obrázky, provedení hodin i časových stupnic může být různorodé, stejně jako použité materiály.

stupnice analematických hodin stupnice analematických hodin
stupnice analematických hodin stupnice analematických hodinšipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku